Lugude kaudu õpetamisel põhinevale sinise majanduse haridusprogrammile pani aluse visionäär, ettevõtja, autor ja jutuvestja, kuue lapse isa Gunter Pauli. 

Eesmärgiks on äratada lastes ja noortes elav huvi ümbritseva vastu, õpetada märkama, küsima ja seostama, leidma lahendusi ja neid ellu viima. Nii kasvab ärgas ja hooliv inimene, kes soovib luua positiivset, jätkusuutlikku ja innovaatilist elu siin maailmas.
  • Koolitus toetab õpetajaid ja lapsevanemaid laste ja noorte suunamisel, annab lisateadmisi erinevates teaduse valdkondades ja loomingulised töövahendid lugude kaudu õpetamiseks.
  • Integreeritud õpe hõlmab viite erinevat oskuste komplekti ehk intelligentsust: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, öko-kirjaoskus ja ellurakendamise võimekus.
  • Õppeprogrammi aluseks on teaduslik lähenemine ja haridusuuenduslik metoodika, mis toetub ülemaailmse ZERI Learning Initiative võrgustiku ja Gunter Pauli tööle.
  • Esimene koolitus Eesti õpetajatele toimus juulis 2019, Lilleoru õppekeskuses Harjumaal.
Gunter Pauli Tallinna ülikoolis. Foto: Piret Räni

Õppematerjaliks on Gunter Pauli kirjutatud lood, mis sündisid tema armastusest oma laste vastu, et aidata neil mõista tema tööd – uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide efektiivsust, innovaatilisust ja intelligentsust. Lood on lastele igas kooliastmes, alates lasteaiast.

Esimene lugu "The Strongest Tree" valmis enam kui 20 aastat tagasi, tänaseks on lugusid sarjas "Gunter's Fables" kokku üle 200. Iga raamat sisaldab kaasahaaravat illustreeritud mõistulugu lastele koos vastava taustainfoga lapsevanematele ja õpetajatele. Lugu põhineb teaduslikel faktidel, viiel intelligentsusel ja lugu inspireerinud inimese tutvustusel. Raamatud avardavad teadmisi erinevates ainetes nt bioloogia, keemia, füüsika, inseneeria, majandus, eetika, ajalugu, geograafia, matemaatika, eluviis, sotsioloogia ja psühholoogia; emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus ja süsteemne mõtlemine (seostamine ja ellu rakendamine). Teaduse õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav!

Järgmine Gunter Pauli lugudel põhineva õpetamise koolitus toimub 2.-4. juulil 2020 Lilleoru õppekeskuses. Eelregistreerumiseks täida palun küsimustik siin lingil! Ja võtame Sinuga ühendust! 
  • Osalema on oodatud õpetajad, lapsevanemad, haridusuuendajad ja kõik teised, kes igapäevaselt töötavad laste ja noortega. 
  • Osaleja saab kaasa igapäevatöös kasutamiseks 12 eestikeelset e-raamatut.
  • Baaskoolitusele järgnevad jätkukoolitused sügisel 2020 ja kevadel 2021.
  • Koolitus on inglise keeles, soovijatele tõlkega eesti keelde.