Lugude kaudu õpetamine on osa haridusinnovatsioonist, mis toob kooli ja koju tagasi inimkonna vanima, parima, õppimise ja õpetamise kunsti – lugude jutustamise. Need lood koos vastava juhendamisega aitavad tuua lasteni uued teaduslikult tõestatud teadmised ning arusaamise asjade vahelistest seostest ning julgustavad ja ärgitavad neid ise aktiivselt uurima, katsetama ja proovima erinevaid lahendusi.

See lähenemine sobib kasutamiseks nii kodus kui ka koolisüsteemis ja on osa tavaõppest juba täna paljudes koolides Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Kaug-Idas. Hiina on Gunter Pauli lugude ja metoodika järgi õpetamas koolides üle terve kogu maa. Me tahame väga, et ka Eesti lapsed saaksid eluks sama hea stardipositsiooni ning võimaluse õppida viisil, mis on tõeliselt loomulik, arendav ja huvitav.

Eelmisel suvel toimus Eestis esimene Gunter Pauli poolt läbi viidud lugude kaudu õpetamise koolitus, millest võttis osa 120 õpetajat, lapsevanemat ja haridusuuendajat. 2.-4. juulil 2020 on tulemas uus inspireeriv koolitus: 
 • Koolitus toetab õpetajaid ja lapsevanemaid laste ja noorte suunamisel, annab lisateadmisi erinevates teaduse valdkondades ja loomingulised töövahendid lugude kaudu õpetamiseks.
 • Integreeritud õpe hõlmab viite erinevat oskuste komplekti ehk intelligentsust: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, öko-kirjaoskus ja ellurakendamise võimekus.
 • Õppeprogrammi aluseks on teaduslik lähenemine ja haridusuuenduslik metoodika, mis toetub ülemaailmse ZERI Learning Initiative võrgustiku ja Gunter Pauli tööle.

Gunter Pauli Tallinna ülikoolis. Foto: Piret Räni

Õppematerjaliks on Gunter Pauli kirjutatud lood, mis sündisid isa armastusest oma laste vastu, et jagada nendega avastusi laiast maailmast ja kohtumistest inspireerivate inimestega. Samuti, et aidata neil mõista tema tööd – uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide tarkust. Lood on lastele igas kooliastmes, alates lasteaiast.

Esimene lugu "The Strongest Tree" valmis enam kui 20 aastat tagasi, tänaseks on sarjas "Gunter's Fables" kokku 365 lugu. Iga raamat sisaldab kaasahaaravat illustreeritud mõistulugu lastele, õpetamise juhiseid täiskasvanutele ja seda toetavaid teemasid. Lugu põhineb teaduslikel faktidel, viiel erineval intelligentsusel ja lugu inspireerinud inimese tutvustusel. Raamatud avardavad teadmisi erinevates ainetes nt bioloogia, keemia, füüsika, inseneeria, majandus, eetika, ajalugu, geograafia, matemaatika, eluviis, sotsioloogia ja psühholoogia; emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus ja süsteemne mõtlemine (seostamine ja ellu rakendamine). Teaduse õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav!

Gunter Pauli lastelood:

 • Aitavad õppida ja omandada uut infot kõige loomupärasemal viisil, luues teadusel põhinevat terviklikku maailmapilti ja -käsitlust
 • Aitavad mõista maailma ja kogu elu seostatust ning inimeste osa ja vastutust selles, sealhulgas ka laste endi vastutust
 • Julgustavad ja inspireerivad lapsi, et nad tahaksid luua maailmas positiivseid muutusi ja leida lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele
 • Arendavad laste kujutlusvõimet ja leidlikkust, et nad suudaksid lahendada ka kompleksseid väljakutseid
 • Kasvatavad empaatiat ja vastutustunnet ning ärgitavad mõtlema ühekorraga nii tänapäeva inimeste vajaduste, kui ka tulevaste põlvede heaolu peale
 • Õpetavad austama elu ja elurikkuse väärtust ning leidma võimalusi selle toetamiseks ja võimestamiseks
Järgmine Gunter Pauli lugudel põhineva õpetamise koolitus toimub 2.-4. juulil 2020 Lilleoru õppekeskuses. Eelregistreerumiseks täida palun küsimustik siin lingil! Ja võtame Sinuga ühendust! 
 • Osalema on oodatud õpetajad, lapsevanemad, haridusuuendajad ja kõik teised, kes igapäevaselt töötavad laste ja noortega. 
 • Osaleja saab kaasa igapäevatöös kasutamiseks 12 eestikeelset e-raamatut.
 • Põhikoolitusele järgnevad jätkukoolitused sügisel 2020 ja kevadel 2021.
 • Koolitus on inglise keeles, soovijatele tõlkega eesti keelde.
Oleme 12 raamatut trükiks ette valmistanud ja oleme praegu "Maailma avamine lugude kaudu" projektiga Hooandjas. Kutsume sind toetama uue innovaatilise õppe toomist Eesti lasteni!
Loe lähemalt ja anna hoogu!