Gunter Pauli on globaalse haardega ettevõtja, innovaator ja taastava majanduse visionäär, kes on töötanud välja sinise majanduse (ingl.k. blue economy) ärimudeli. Ta on avaldanud üle 20 raamatu ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma. Gunter Pauli on teinud koostööd mitmete riikide valitsustega kohalike majanduste ümberkujundamiseks ja raha suunamiseks tagasi kohalikku kogukonda.

Tervikliku õppe programm “SEIKLUS”.

Lisaks sinise majanduse mudelile on Gunter Pauli välja töötanud õpetamise viisi, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. Selle abil õpivad lapsed nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi.

Õppematerjaliks on Gunter Pauli enda kirjutatud 365 lastelugu, mis jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitada lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima.