Gunter Pauli Tallinna Ülikoolis novembris 2018. Foto: Piret Räni
 22.–24. juulil 2019, Lilleoru õppekeskuses Harjumaal
Gunter Pauli koolitus õpetajatele

Eesti esimene sinise majanduse haridusprogrammi koolitus toimub 22.–24. juulil 2019. Koolitust viib läbi visionäär, ettevõtja, autor ja jutuvestja, kuue lapse isa Gunter Pauli. 

"Igaüks meist saab võtta õpetaja auväärse rolli."

Õppeprogrammi eesmärgiks on äratada lastes ja noortes elav huvi ümbritseva vastu, õpetada märkama, küsima ja seostama, leidma lahendusi ja neid ellu viima. Nii kasvab ärgas ja hooliv inimene, kes soovib luua positiivset, jätkusuutlikku ja innovaatilist elu siin maailmas.
  • Koolitus toetab õpetajaid laste ja noorte suunamisel, annab lisateadmisi erinevates teaduse valdkondades ja loomingulised töövahendid lugude kaudu õpetamiseks.
  • Integreeritud õpe hõlmab viite erinevat oskuste komplekti ehk intelligentsust: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, öko-kirjaoskus ja ellurakendamise võimekus.
  • Õppeprogrammi aluseks on teaduslik lähenemine ja haridusuuenduslik metoodika, mis toetub ülemaailmse ZERI Learning Initiative võrgustiku ja Gunter Pauli tööle.
Õppematerjaliks on Gunter Pauli kirjutatud lood, mis sündisid tema armastusest oma laste vastu, et aidata neil mõista tema tööd – uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide efektiivsust, innovaatilisust ja intelligentsust. Lood on lastele igas kooliastmes, alates lasteaiast.

Esimene lugu "The Strongest Tree" valmis enam kui 20 aastat tagasi, tänaseks on lugusid sarjas "Gunter's Fables" kokku üle 200. Iga raamat sisaldab kaasahaaravat illustreeritud mõistulugu lastele koos vastava taustainfoga lapsevanematele ja õpetajatele. Lugu põhineb teaduslikel faktidel, viiel intelligentsusel ja lugu inspireerinud inimese tutvustusel. Raamatud avardavad teadmisi erinevates ainetes nt bioloogia, keemia, füüsika, inseneeria, majandus, eetika, ajalugu, geograafia, matemaatika, eluviis, sotsioloogia ja psühholoogia; emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus ja süsteemne mõtlemine (seostamine ja ellu rakendamine). Teaduse õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav!
  • Osaleja saab kaasa igapäevatöös kasutamiseks 12 eestikeelset e-raamatut.
  • Baaskoolitusele järgnevad jätkukoolitused sügisel 2019, kevadel ja suvel 2020.
  • Koolitus on inglise keeles, soovijatele tõlkega eesti keelde. 

Gunter Paulilt
“See kursus on omamoodi “meelerännak”. Alustame sissejuhatusega pedagoogikasse ja vaatame tuntud filosoofide – Socratese, Jean Piaget', John Dewey, Fritjof Capra ja Umberto Maturana – lähenemiste valguses, kuidas lugude kaudu õppimine arendab teaduse, emotsioonide, kunstide ja tegude vahelise võrgustiku loomiseks vajalikke närviühendusi. Kuna lood on jagatud viiestesse gruppidesse elu põhivajaduste alusel (vesi, toit, tervis, eluase, energia, töö ja eetika), avavad nad sammhaaval lahti rulludes üha uusi seoseid ja tasandeid inimeste maailmavaates. Aja jooksul avanedes on nad hüppelauaks uutele avastustele. Lugude abil on võimalik seigelda läbi konkreetsete näidete, mis võivad alguses tunduda küll üksteisest kauged, kuid jõuavad lõpuks väga hästi kohale igaühele, sest lugudesse kätketud varjatud seosed hakkavad lahti hargnema.”

Kellele?
Gunter Pauli koolitusele on oodatud esmajoones õpetajad igas haridusastmes, kuid ka lapsevanemad ja kõik teised, kes soovivad muuta maailma paremaks paigaks, olles lastele või noortele kaaslaseks maailma ja uudsete lahenduste avastamise teel.

Kus ja millal?
22.–24. juulil 2019
Lilleoru õppekeskuses Harjumaal

Kontakt

Küsimuste korral võta ühendust:
Ele Koppel 
ele.koppel@gmail.com 
+372 511 2543

Osalustasu
Osalemistasu 60€. Lisandub toitlustus 54€ (3 päeva).
Soovi korral saab koha peal ka ööbida (majutusvõimalused 0–40€/öö, oma telgiga tasuta).

Kuidas registreeruda?
Maikuus toimub eelregistreerimine*. Täida kandideerimiseks vajalik küsimustik 20. maiks! Soovime ka teada millist võimalust näed sellel koolitusel õpitavat oma elus ja töös rakendada.

Registreeru Siin

* Taotleme toetust LEADER-programmist ja saame koolituse toimumise kinnitada mai lõpuks.